راهنمای ناحیه کاربری

راهنمای ناحیه کاربری

در این بخش قصد داریم نحوه استفاده از پروفایل کاربری را به شما مشتریان عزیز کیچن رز آموزش بدهیم.

پروفایل کاربری

بعد از اینکه ثبت نام خودتان را انجام دادید وارد بخش پروفایل کاربری می شود که در تصویر زیر کامل مشخص است.

پروفایل

که در صفحه اصلی اطلاعات شخصی شما را نشان می دهد و اگر نیاز به تغییر داشته باشد به راحتی می توانید با استفاده از ویرایش پروفایل اطلاعات خودتان را تغییر بدهید.

در بخش پایینی اطلاعات شخصی سوابق خرید شما را نشان می دهد که براساس آخرین خریدهای شما می باشد.

ویرایش پروفایل

در بخش بعدی ویرایش پروفایل می باشد که می توانید اطلاعات شخصی خودتان را تکمیل کنید.

مدیریت آدرس ها

در بخش سوم مدیریت آدرس ها قرار دارد که می توانید آدرس های خودتان را اضافه کنید و با استفاده از افزودن آدرس به راحتی می توانید آدرس جدید ثبت کنید.

تراکنش ها

در بخش بعدی تراکنش های است که شما انجام داده اید را نشان می دهد.

سوابق خرید

در بخش پنجم هم سوابق خرید شما قرار دارد و می توانید به اطلاعات تمام خریدهای که داشتید دسترسی داشته باشید.

پیگیری سفارشات

در آخر هم بخش پیگیری سفارشات قرار دارد که می توانید کد رهگیری که موقع خرید به شما ارائه شده است را در این کادر وارد کنید تا وضعیت محصول خریداری شده به شما نمایش داده شود.